Windmolen in je tuin

Windmolen in je tuin, hoe pak je dit aan?

Met een kleine windmolen oftewel een mini windturbine voor thuis kan je zelf groene stroom op wekken. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met zonnepanelen. Bij het opwekken van elektriciteit met een windmolen, komen er geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. Uit onderzoek is gebleken dat het milieuvoordeel sterk afhangt van waar en hoe de windturbine is geplaatst. Alleen als er voldoende wind bijkomt leveren molens meer energie dan ze hebben gekost. De investering zal bij een kleine windmolen niet binnen de technische levensduur terug verdiend worden.

Kosten en opbrengsten windmolen in je tuin

Kleine windmolens voor thuis wekken minder elektrische op dan grote. Dat komt doordat de elektriciteitsopbrengst in het kwadraat toeneemt met de diameter van de rotor. De elektriciteit opgewekt door een kleine windturbine zijn tussen de 25 en 35 cent per kWh, door een grote windmolen zijn de kosten 8,8 cent per kWh. De prijzen van mini windturbines lopen sterk uiteen: van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts. De aanschaf en plaatsing van een mini-windturbine is niet eenvoudig. Het windaanbod moet bekeken worden.

windmolen in je tuin

Windmolens kopen of windmolens zelf bouwen?

De aanschaf en plaatsing van een kleine windmolen of een mini-windturbine is moeilijker dan dat je denkt. Je moet eerst goed in kaart hebben gebracht;

  • Studie windaanbod
  • Bouwtechnisch onderzoek
  • Onderzoek dakconstructie(bij plaatsing op het dak)
  • Keuze type turbine
  • Vergunningaanvraag bij de gemeente
  • Aansluiting op het elektriciteitsnet.

De prijzen van kleine windturbine lopen sterk uiteen: van 600 euro tot vele duizenden euro’s voor molens met vermogens van enkele honderden Watts tot enkele duizenden Watts. Deze apparaten moeten daarvoor op een windrijke locatie staan. Zelfs bij optimale elektriciteitsopbrengst, verdient de investering zich niet terug binnen de technische levensduur van twintig jaar. De aanschaf van een kleine windmolen doe je dus vooral uit milieuoverwegingen, en niet vanuit economische motieven.

Prijs per kWh

Grote windmolens wekken veel meer elektriciteit op dan kleine windmolens. Dat komt doordat de elektriciteitsopbrengst in het kwadraat toeneemt met de diameter van de rotor. Dat heeft gevolgen voor de prijs per kWh. Stroom opgewekt door een kleine windturbine kost tussen de 25 en 35 cent per kWh; elektriciteit opgewekt door een grote windmolen kost 8,8 eurocent per kWh.

Keuze turbine

Er zijn windmolens met een horizontale as en met een verticale as. De keuze voor het type hangt af van waar je woont. Woon je aan de kust of op het platteland in de kustprovincies dan kun je kiezen voor een horizontale-as turbine. In de bebouwde omgeving, waar vaker windvlagen voorkomen en de windrichting meer varieert, presteren verticale-as turbines meestal beter. Ook deze molens kunnen het beste in de windrijke kustprovincies geplaatst worden.

Locatie windmolen in je tuin

Windmolens kunnen het beste geplaatst worden op een open veld of op het dak van een gebouw. Als je een windmolen in een druk stedelijk gebied wil plaatsten kan je het beste een gebouw uitkiezen die hoger is dan twintig meter, zodat de molen uitsteekt.

De te verwachten elektriciteitsopbrengst is afhankelijk van de gemiddelde windsterkte ter plekke. Lokale windmetingen zijn nodig om een goed beeld te krijgen van deze windsterkte. Voor kleine windmolens is een gemiddelde windsterkte nodig van meer dan 5,5 m/s nodig. Vooral in de kustprovincies waait het voldoende (zie kaartje).

Toch windenergie geen windmolen in tuin?

Als een windmolen voor jou om wat voor reden dan ook niet geschikt is kan je alsnog iets met windstroom! Je kan bijvoorbeeld zelf investeren in windenergieprojecten of je aansluiten bij een energie coöperatie.

Share This Post On