Thermische, akoestische en brandveilige isolatie

Om uw woning uitstekend te isoleren, zijn er een aantal factoren waar een isolatieproduct aan moet voldoen. Er mag namelijk niet te veel warmte worden doorgelaten door het product. Daarnaast stellen mensen het erg op prijs dat het lawaai van buiten wordt gereduceerd, zodat zij er binnen in huis minder last van hebben. Voor fabrieken is dit ook een erg belangrijk, er gaat namelijk minder lawaai van binnen naar buiten. De brandveiligheid is ook een belangrijk onderdeel van isolatie. Wij willen met z’n allen veilig woning, daar kan isolatiemateriaal aan bijdragen. Veel soorten materiaal vatten geen vlam, of weren de vlammen. Ieder materiaal is weer verschillend en heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Thermische eisen

Sinds dit jaar zijn de thermische eisen van woningen verhoogd. Op bouwvergunningen die vanaf 1-1-2015 worden verstrekt, moeten hieraan voldoen. De EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) drukt een energetische waarde van een woning. De waarde 1.0 is een waarde hoe een gemiddelde woning uit het jaar 1990 presteerde. De EPC die in dit jaar is verhoogd staat op 0.40, dit betekent dat een woning nog maar 40% van de energie verbruikt die een woning 20 jaar terug zou hebben verbruikt. Door isolatiemateriaal te gebruiken, kunt u deze waarde behalen. Zo verbruikt u minder energie en kunt u een goed label voor uw woning krijgen. Dit label loopt op van G, dat heel slecht is, tot A, dat staat voor een zeer goede isolatie en laag energieverbruik.

Akoestische eisen

De wereld om ons heen wordt steeds luidruchtiger en dit kan ons welzijn aantasten. Het is namelijk bewezen dat geluid ons kan hinderen, waardoor wij ons minder goed kunnen ontspannen. Het kan zelfs stressverschijnselen veroorzaken en dit kan serieuze gevolgen hebben voor onze gezondheid. Daarom zijn woningen verplicht om een bepaalde geluidsisolatie te hebben. De NEN-1070 gaat over de classificering van de kwaliteit van de geluidswering van gebouwen. Deze classificering kent 5 geluidsklassen. Wanneer een gebouw voldoet aan geluidsklasse 3, dan wordt een gebouw goed gekeurd. Dit is de minimale geluidsklasse waaraan een gebouw of woning aan moet voldoen. Het is voor uzelf en voor uw omstanders prettiger wanneer een woning aan een hogere geluidsklasse voldoet. Voor een beter akoestisch comfort is het goed om te streven naar een geluidsklasse 2 of 1. Om het beste uit de producten te halen, is het verstandig om zoveel mogelijk te isoleren. Denk hierbij aan de vloer, plafond en de muren. Kies hiervoor een product met hoge geluidsisolatiewaarden.

Brandveiligheid

Iedereen wil een brandveilige woning of gebouw. Niemand wil namelijk zijn eigendommen verliezen in een brand en al helemaal niet dat de brand overspringt naar een nabijgelegen gebouw. Deze veiligheid wordt in de term WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) aangeduid. Door middel van isolatiemateriaal dat brandveilig is, kunt u een brand vertragen. Het is daarom verstandig om te kijken of een isolatiemateriaal een CE-kenmerk heeft. Dan is dit product getest en voldoet het aan de eisen die de CE-markering op het gebied van brandgedrag van het materiaal oplegt. Door deze producten te verwerken in uw woning krijgt u het beste resultaat op het gebied van brandveiligheid.

Bron: WT Isolatie

Share This Post On